Kalendarium


   

2020 ROK

Zawarcie kontraktu nr 2/JRP/2020 z firmą „DOBROWOLSKI Sp. zo.o. z siedzibą: ul. Obrońców

Warszawy 26A, 67-400 Wschowa  dotyczącego wykonania zadania pn. „Dostawa pojazdu

specjalistycznego (samochód ciśnieniowo-ssący) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej"

Termin wykonania: 30.06.2020r.2019 ROK


21.05.2019r.


Zawarcie kontraktu nr 6/JRP/2019 z firmą FOSTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul.

Wiśniowa 17, 11-010 Barczewo dotyczącego wykonania zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa węzła

osadowego na oczyszczalni ścieków w Pułtusku”.

Termin wykonania: 23.12.2019r.


25.03.2019r.


Zawarcie kontraktu nr 3/JRP/2019 z firmą „MULTI – KOM Andrzej Nakielski” ul. Kolejowa 103, 07-410 Ostrołęka dotyczącego wykonania zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Pod Wróblem wraz
z przepompownią ścieków”.

Termin wykonania:

1) ETAP I - Opracować dokumentację projektową w terminie: max. 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zakończeniem ETAPU I jest podpisanie protokołu odbioru dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

2) ETAP II – Wykonać roboty budowlane: max.: do 15.04.2020r.

Zakończeniem ETAPU II jest podpisanie przez Zamawiającego podpisanie protokołu odbioru robót budowlanych.

3)ETAP III. Uzyskać pozwolenie na użytkowanie w terminie: max . do 31.05.2020r.

Zakończeniem etapu III jest zawiadomienie właściwego organu budowlanego o zakończeniu budowy lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.


25.03.2019r.Zawarcie kontraktu nr 2/JRP/2019 z firmą : PLAST – BUD Zofia i Kazimierz Olszewscy Spółka Jawna
z siedzibą: ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów dotyczącego wykonania zadania pn . „Budowa sieci

kanalizacyjnej ul. Wspólna i ul. Rybitew wraz z przepompownią ścieków”.


Termin wykonania:

1) ETAP I - Opracować dokumentację projektową w terminie: max. 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zakończeniem ETAPU I jest podpisanie protokołu odbioru dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na

budowę.

2) ETAP II – Wykonać roboty budowlane: max.: do 15.04.2020r.

Zakończeniem ETAPU II jest podpisanie przez Zamawiającego podpisanie protokołu odbioru robót budowlanych.

3)ETAP III. Uzyskać pozwolenie na użytkowanie w terminie: max . do 31.05.2020r.

Zakończeniem etapu III jest zawiadomienie właściwego organu budowlanego o zakończeniu budowy lub uzyskanie

pozwolenia na użytkowanie – w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.


19.02.2019r


Zawarcie kontraktu nr 1/JRP/2019 z firmą „MULTI – KOM Andrzej Nakielski” ul. Kolejowa 103, 07-410

Ostrołęka dotyczącego wykonania zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Białowiejska i ul. Zielona

Dóżka wraz z przepompownią ścieków”

Termin wykonania:

1) ETAP I - Opracowanie dokumentacji projektowej: max. 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zakończeniem ETAPU I jest podpisanie protokołu odbioru dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na

budowę.

2) ETAP II – Wykonać roboty budowlane: max.: do 15.04.2020r.

Zakończeniem ETAPU II jest podpisanie przez Zamawiającego podpisanie protokołu odbioru robót budowlanych.

3)ETAP III. Uzyskać pozwolenie na użytkowanie w terminie: max . do 31.05.2020r.

Zakończeniem etapu III jest zawiadomienie właściwego organu budowlanego o zakończeniu budowy lub uzyskanie

pozwolenia na użytkowanie – w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.

2018 ROK


01.03.2018r.


Zawarcie kontraktu nr 1/JRP/2018 z firmą „MULTI – KOM Andrzej Nakielski” ul. Kolejowa 103, 07-410

Ostrołęka dotyczącego wykonania zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Śniegockiego”

Termin wykonania:

ETAP I - Opracowanie dokumentacji projektowej : do 31.03.2019r.

ETAP II – Wykonanie robót budowlanych : II kwartał 2019r.


01.03.2018r.

Zawarcie kontraktu nr 2/JRP/2018 z firmą PLAST – BUD Zofia i Kazimierz Olszewscy Spółka Jawna, ul.

Bielińska 2, 06-400 Ciechanów dotyczącego wykonania zadania pn . „Budowa sieci kanalizacyjnej ul.

Mickiewicza (od ul. Pana Tadeusza do skrzyżowania z GS), na terenie GS (na działkach o nr ewid. : 1/2 i

42/23 obręb 18), ul. Wiśniowa i Winogronowa”

Termin wykonania :

ETAP I - Opracowanie dokumentacji projektowej w terminie: do 04.01.2019r.

ETAP II – Wykonanie robót budowlanych: II kwartał 2019r.

__________________________________________________________________________________________2017 ROK


19.12.2017r.


Konferencja informacyjno – promocyjna w Urzędzie Miasta w Pułtusku, oficjalnie rozpoczynająca projekt pn.

„Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”.


30.11.2017 r .

Zawarcie kontraktu nr 4/JRP/2017 z firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „RABA" Leszek Radzaj

Roman Grzegorz Bartoszewicz Spółka Jawna ul. Kolejowa 10, 16 - 420 Raczki dotyczącego wykonania zadania

pn . Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego dopływ z Białowiejskiej i 17 Sierpnia oraz 

przebudowa kanalizacji ogólnospławnej’ ”.

Zakończenie realizacji : IV kwartał 2018r.


30.11.2017 r .

Zawarcie kontraktu nr 5/JRP/2017 z firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „RABA” Leszek Radzaj

Roman Grzegorz Bartoszewicz Spółka Jawna ul. Kolejowa 10, 16 - 420 Raczki dotyczącego wykonania zadania

pn . „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Żwirki i Wigury i ul. New Britain, ul. Glinki”.

Zakończenie realizacji : II kwartał 2019r.


22.08.2017r.

Podpisanie umowy nr 2/JRP/2017 z firmą: Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu

i Usług M.M. Młyńscy Spółka Jawna z siedzibą: ul. Śmiecińska 8, 06-400 Ciechanów dotycząca wykonania

zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Baltazara, Wygon I, Wygon II z uwzględnieniem

nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki na terenie działek w obrębie 10 i 14 w Pułtusku”.

Zakończenie realizacji : II kwartał 2018r.

31.07.2017

Zawarcie umowy nr 1/JRP/2017 z firmą „MCM Inwestycje Spółka cywilna” z siedzibą ul. Powstańców

Wielkopolskich 7A lok.49c, 06-400 Ciechanów dotycząca pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn.

„Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”.

Termin wykonania: 31.08.2020r.


08.05.2017 r. 

Podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0130/16-00 Projektu „Inwestycja sieci kanalizacyjnej

i obróbki osadów w mieście Pułtusk”, w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, oś

priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i

środowisko 2014 – 2020.Stan na dzień: 19.02.2020r.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ochtabiński Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-31 08:31:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ochtabiński Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-19 11:19:06
  • Liczba odsłon: 175
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 159840]

przewiń do góry