Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
 
 
1. Wydanie warunków technicznych
Inwestor zainteresowany przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej składa wniosek o wydanie warunków technicznych w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Pułtusku.
 
wzór wniosku.pdf
 
 
Niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie warunków przyłączenia jest mapa geodezyjna w skali 1:500 lub 1:1000 tzw. stan archiwalny, którą należy nabyć w Starostwie Powiatowym w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 z zaznaczonymi granicami nieruchomości i lokalizacją planowanego obiektu.
Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, wydaje warunki techniczne.
W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo wciągu 21 dni od otrzymania wniosku, informuje o powodach, które uniemożliwiają wydanie warunków.
2. Wykonanie projektu
Osoba ubigająca się o przyłączenie do sieci wybiera projektanta i zleca wykonanie projektu przyłącza, na podstawie otrzymanych warunków technicznych.
3. Budowa przyłącza
Przed przystąpieniem do budowy przyłącza inwestor składa wypełniony druk zgłoszenia z określonym terminem rozpoczęcia prac wraz z jednym egzemplarzem uzgodnionego projektu.
 
wzór zgłoszenia.pdf
 
Przyłącze/a może wykonać PWiK Sp. z o.o. lub inna osoba prawna lub fizyczna z odpowiednimi uprawnieniami.
4. Protokół odbioru
Inwestor przed zasypaniem zgłasza przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne do odbioru technicznego.
5. Podpisanie umowy z PWiK Sp. z o.o. w Pułtusku
W tym celu należy przedstawić następujące dokumenty:
       - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza/y
       -  protokół odbioru technicznego przyłącza/y
 
 
 
 
  
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-28 11:09:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Ochtabiński Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-28 11:17:17
  • Liczba odsłon: 4390
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 297775]

przewiń do góry