Projekt „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej
z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków.

 

Cele szczegółowe projektu:

 1. Ochrona środowiska naturalnego, w tym obszarów cennych przyrodniczo poprzez zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi.

 2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i osadniczej Pułtuska, dzięki skanalizowaniu niepodłączonych odcinków miasta.

 3. Dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do dyrektywy Rady 91/271/EWG.

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej będzie miała pozytywny wpływ w obszarze środowiskowym. Ograniczy proces przedostawania się niebezpiecznych substancji, które zagrażają życiu i zdrowiu ludności do wody i gleby, jak również przyczyni się do utrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji, które zagrażają ekosystemom wodnym.

W obszarze społeczno - gospodarczym działania projektu będą miały bezpośredni wpływ na poprawę warunków infrastrukturalnych, koniecznych dla zapewnienia stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego terenu objętego inwestycją (zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych).

 

Obszar realizacji:

Projekt realizowany na terenie miasta Pułtusk, w granicach wyznaczonej aglomeracji.

 

 

Zakres rzeczowy projektu

 

Zadanie 1.1.

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki.

 

Zadanie 1.2.

Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Wojska Polskiego,
ul. Białowiejska, ul. 17 Sierpnia. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od ronda do ul. 17 Sierpnia polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej oraz budowie osobnej kanalizacji deszczowej na tym odcinku

Zadanie 1.3.

Budowa kanalizacji sanitarnej Żwirki i Wigury, ul. New Britain,
ul. Glinki

Zadanie 1.4.

Przebudowa budynku stacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w celu dostosowania do nowego urządzenia

Zadanie 1.5.

Stacja odwadniania osadów; zakup i dostawa urządzenia do odwadniania wraz z AKPIA

Zadanie 2.1.

Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedle przy ul Śniegockiego.

Zadanie 2.2.

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza (od ul. Pana Tadeusza do skrzyżowania z GS)

Zadanie 2.3.

Budowa kanalizacji sanitarnej GS

Zadanie 2.4.

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wiśniowa ul. Winogronowa.

Zadanie 2.5.

Zakup pojazdu specjalistycznego do konserwacji sieci kanalizacyjnej

Zadanie 3.1.

Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Pod Wróblem

(przepompownia)

Zadanie 3.2.

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Białowiejska.

Zadanie 3.3.

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zielona Dróżka (przepompownia)

Zadanie 3.4.

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wspólna i Rybitew (przepompownia) sieci kanalizacyjnej sanitarnej

 

Zadanie 3.5.

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Białowiejskiej na dz. 40/3 i dz.40/4

 

 


Dofinansowanie projektu z UE: 10 475 396,43 PLN

Całkowity koszt realizacji projektu: 20 206 393,37 PLN.

Uzyskanie dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych przyczyniło się do przyspieszenia rzeczowej realizacji inwestycji oraz pozwoliło

na kompleksowe przeprowadzenie inwestycji.

Wskaźniki realizacji projektu:

 • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 10,97 km

 • Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej - 0,27 km

 • Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków -1 szt

 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 831 osób

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ochtabiński Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-06 13:43:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Ochtabiński Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-01 11:42:03
 • Liczba odsłon: 1498
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 297753]

przewiń do góry