Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku (PWiK) jest zbiorowe zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk

w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków .

Aby świadczyć usługi najwyższej jakości PWiK modernizuje systemy produkcji

i dystrybucji wody, sieci kanalizacyjne i oczyszczalnię ścieków, wdraża nowe techniki

i technologie, buduje wodociągi i kanały .

Działania te wymagają dużych nakładów finansowych. Dlatego w 2016r. PWiK złożyło wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a w maju 2017r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk” .

Przedstawiony przez PWiK program o całkowitej wartości ponad 20,6 mln, otrzymał dotację w kwocie 10.714 135,32 zł. 

W ramach projektu zostanie wybudowanych 11 odcinków kanalizacji w mieście, wymienione urządzenie do odwadniania osadów na oczyszczalni, zakupiony specjalistyczny samochód do konserwacji sieci kanalizacyjnej.

Projekt będzie realizowany na ulicach Wojska Polskiego, Kościuszki, Mickiewicza, Wiśniowej, Żwirki i Wigury, New Britain, Glinki, Pod Wróblem, Śniegockiego, Białowiejskiej, Zielonej Dróżce, Wspólnej i Rybitew.

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie około 10,86 km, a liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu – 807 osób .

Realizacja projektu bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności gospodarczo - turystycznej gminy.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo w poszczególnych zakładkach.
Projekt pn.: „ Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk” Nr POIS.02.03.00-00-0130/16,

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ochtabiński Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-22 08:14:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Ochtabiński Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-22 13:12:43
  • Liczba odsłon: 3538
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 297720]

przewiń do góry