Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku z siedzibą w Pułtusku ul. Wyszkowska 2.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji procesu sprzedaży; zawarcia i wykonania łączącej nas umowy; zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) w czasie trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.

3. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania, np. podwykonawcom wspierającym np. w wykonaniu usług remontowych, podmiotom obsługującym systemy informatyczne i teleinformatyczne, podmiotom świadczącym pomoc prawną czy usługi doradcze.

4. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Mają Pastwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych umożliwia realizację celów wskazanych w punkcie 2. Jeżeli ich Państwo nie podadzą, nie dojdzie do zawarcia umowy.

8. We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ochtabiński Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-22 13:57:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Ochtabiński Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-25 13:19:09
  • Liczba odsłon: 1303
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 297731]

przewiń do góry