Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. zo.o w Pułtusku informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko opracowała i udostępniła mechanizm służący sygnalizowaniu o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w projektach realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020.


Jest to narzędzie informatyczne do przekazywania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a)      specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mir.gov.pl) lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej ( pois.gov.pl/nieprawidlowosci ).


Zgodnie z art. 2 pkt. 36 rozporządzenia 1303/2013 za nieprawidłowość należy uważać każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ochtabiński Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-23 12:00:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Ochtabiński Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-22 13:18:11
  • Liczba odsłon: 1080
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 297732]

przewiń do góry